Merhaba Misafir

Türkiye’deki özel sermayeli mevduat bankaları ile katılım bankalarının aktif kalitesi ve kârlılık oranlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma

PDF

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki katılım bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarının aktif kalitesi ile kârlılık oranları açısından etkinliklerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya konu olan veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) veri setine kayıtlı, 3 katılım bankası ve 9 özel sermayeli mevduat bankasından elde edilmiştir. Elde edilen veriler Veri Zarflama Analizi (VZA), Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi ve süper etkinlik analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan etkinlik analizi ve verimlilik endeksi sonuçları şu şekildedir: katılım bankalarının hiçbiri ortalama değer bazında Malmquist endeksine göre yeterli etkinliği yakalayamamıştır. Özel sermayeli mevduat bankalarından ise sadece bir banka endeks değerine göre etkin çıkmıştır. İncelenen bankaların BCC-I etkinlik sonuçlarına göre, analize dâhil edilen katılım bankalarının incelenen yıllarda etkinlik skoruna ulaştıkları yıl sayısı, etkinlik skoruna ulaşamadıkları yıl sayısından fazladır. Özel sermayeli mevduat bankalarının çoğunluğunun incelenen yıllarda yeterli etkinlik skoruna ulaşamadıkları gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 19-36
  • IO Kayıt No : 114136
  • Yayıncı : Arif Yıldız