Merhaba Misafir

Gelinlerin kaynana ve kayınpederlerine bakma sorumluluğunun İslam hukuku ve sosyal psikoloji açısından tahlili

PDF

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir. Ailede bazen büyükanne ve büyükbaba da bulunabilir. Aile, toplumun inançlarını, gelenek gö-reneklerini, değer yargılarını toplumun kültürünü barındırır. Bu sebeple aile ço-cukların yetişmesi ve eğitim açısından çok önemlidir. İslam dini de aileye büyük önem vermiştir. İslam, aile bireylerine karşılıklı birtakım görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Ebeveynler, çocuklarının her türlü bedensel duygusal sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlarlar. Onları hayata hazırlarlar. Onlar bu konuda birinci de-rece sorumludur. Çocuklar da anne babalarına saygı, sevgi göstermek, gerektiğin-de onlara yardım etmek zorundadırlar. Günümüzde aile ile ilgili birçok problem vardır. Bunlardan birisi, büyük ailelerde gelin ile kayınvalide ve kayınpeder arası ilişkilerdir. Birçok ailede yaşlı büyük an-ne veya büyük baba bulunmaktadır ve onlarla beraber yaşamaktadırlar. Evin ha-nımı bu yaşlılarla ilgilenmek istememektedir. Bazı ailelerde koca hanımından ken-di anne veya babasına bakmasını istemektedir. Hatta bu konuda karısına dini ge-rekçelerle baskı uygulamaktadır. Bu makalemizde bu ilişkileri konu edindik. İs-lam'a göre gelinler kayınvalideleri ve kayınpederleri ile ilgilenmek ve onlara bakmak zorunda mıdır? Koca, hanımından bunu isteyebilir mi? Bu soruların cevabını araştırdık. Konuyu İslami metinler ve İslam bilginlerinin görüşleri doğrultusunda araştırarak bir sonuca varmayı hedefledik. Konu ayrıca sosyal psikolojik açıdan da tahlil edilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kesit Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-9225
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 49-70
  • IO Kayıt No : 113189
  • Yayıncı : Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları