Merhaba Misafir

Şizofren veya normal bireyden gelen düşünceler ile düşüncelerin sıradanlığı ve orijinalliğinin yaratıcılığa etkisi

PDF

Araştırmacılar son 40 yıldır, beyin fırtınasını etkin yapan teknikler üzerinde çalış-makta ve düşünce üretimini açıklamaya çalışan modeller de geliştirilmektedir. Bunlardan biri uyaran sayısın artıkça yaratıcı düşünce sayısının arttığını varsayan Bilişsel Uyarılma Yaklaşımıdır (Paulus ve diğ., 2002). Bununla birlikte bu modeli test eden çalışmalar tutarsız sonuçlar vermektedir. Örneğin, bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2000) orijinal örneklere, diğer bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2005) ise sıra-dan örneklere maruz kalmanın daha fazla yaratıcılığı artırdığını göstermektedir. Ayrıca, anormal bir bireyden (örn., şizofren bir bireyden) düşüncelere maruz kal-ma ile normal bir bireyden gelen düşüncelere maruz kalmanın etkisi literatürde incelenmiştir. Bu araştırmada katılımcılar üç tane düşünce örneklerine maruz kaldık-tan sonra 10 dakikalık sürede üniversiteyi geliştirme konusunda beyin fırtınası yapmıştır. Sıradan düşünce örneklerine maruz kalan katılımcılar, orijinal örneklere maruz kalan katılımcılara göre daha fazla özgün ve derin düşünceler üretmiştir. Buna ek olarak, derin düşünme sıradan düşünce örneklerine maruz kalma ile yara-tıcı düşünce üretme arasında kısmi aracılık etmektedir. Öte yandan, anormal bir bireyden (örn., şizofren bir bireyden) düşüncelere maruz kalma ile normal bir bi-reyden gelen düşüncelere maruz kalmanın etkisi arasında anlamlı bir farklılık bu-lunmamaktadır. Bu bulgular, sıradan düşünce örneklerine maruz kalmanın derin düşünmeyi ve bu şekilde yaratıcılığı artırdığına işaret etmektedir. Literatürde ilk kez ortaya çıkan bu bulgular, yeni yaklaşımlarla tartışılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Kesit Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-9225
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 31-48
  • IO Kayıt No : 113187
  • Yayıncı : Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları