Merhaba Misafir

CuZn39Pb3 malzemenin torna tezgâhında işlenmesinde oluşan akım, ses şiddeti, titreşim ve yüzey pürüzlülük değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Gelişen teknoloji ve artan talep miktarını karşılamak üzere talaşlı imalata yönelik birçok araştırma yapılmaktadır. Bunların önemli bir kısmı kesme parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması ve kesme kuvvetlerinin ilişkisinin incelenmesi şeklinde olmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda titreşim, ses şiddeti ve tezgâhın çektiği akım değeri ile takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri arasında ilişki kurulmuştur. Bu çalışmada CNC torna tezgâhında, kuru kesme şartlarında, CuZn39Pb3 malzeme, 4 farklı ilerleme, 5 faklı talaş derinliği ve 4 farklı kesme hızında oluşan ses şiddeti, titreşim, tezgâhın çektiği akım değeri ve yüzey pürüzlülük değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. RSM (Response Surface Methodology) ile analiz edilmiştir. Optimum kesme parametreleri belirlenmiştir. İlerleme miktarı arttıkça yüzey pürüzlülük, ses şiddeti, titreşim ve tezgâhın çektiği akım değerinin arttığı görülmüştür. Titreşim değeri arttıkça, yüzey pürüzlülük değerinin ve ses şiddetinin artığı görülmüştür. Tezgâh akım değerinin artması ile ses şiddetinin arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Politeknik Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.2339/politeknik.426106
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1302-0900
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 615-624
  • IO Kayıt No : 113169
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi