Merhaba Misafir

Gençlerin ölüm algısı üzerine bir inceleme

PDF

Çalışma batıda değişen ölüm algısının ülkemiz gençleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Batı medeniyetinde farklılaşan ölüm uygulamalarının bize yansımasının ne şekilde olduğu ve eski dönemlerden günümüze gelen ölüm ile ilgili uygulamaların günümüz gençleri tarafından ne kadar uygulandığının araştırılması amaçlanmıştır. Gençlerin, ölüm ile ilgili bilgileri ve ölüme yaklaşımları ölçülmülmüştür. Modern çağın en önemli temsilcisi olan genç kuşağın ölüm algısı, geleneksel anlayış ve batıdaki anlayışla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamız kapsamında, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gören 116 lisans öğrencisi ile anket tekniği uygulanarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri, SPSS programı kullanılmış ve istatistiksel analizler için %95 güven aralığı, p=05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.41887
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 317-326
  • IO Kayıt No : 112014
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak