Merhaba Misafir

“Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”na işlevsel bir yaklaşım

PDF

“Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” Türkiye’nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Adana halkının ve Adana dışından gelen konukların katılımıyla gerçekleşen karnavalın 2019 yılında yedincisi gerçekleştirilmiştir. Karnavala katılanların sayısı giderek artmaktadır. “Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” başladığı günden bu yana nisan ayının ilk günlerinde gerçekleştirilmekte ve büyük bir coşkuyla varlığını sürdürmektedir. “Adana Portakal Çiçeği Karnavalı”nın kültürel, ekonomik ve sosyal yönden pek çok işlevi bulunmaktadır. Söz konusu karnavalın işlevleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın işlevlerini tespit edebilmek için 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Adana’da altıncısı düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bir anket çalışması hazırlanmıştır. Verilerin toplanabilmesi için örneklem tekniğine başvurulmuştur. 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında karnaval katılımcılarıyla yüz yüze görüşme yapılmış ve bu kapsamda 150 kişiyle görüşülmüştür. 2019 yılında 3- 7 Nisan tarihleri arasında, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenmiştir. 2019 yılındaki Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, katılımlı gözlem yoluyla bilgi sahibi olunmuştur. Çalışmanın amacı, VI. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sırasında yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve böylece söz konusu karnavalın işlevlerini tespit etmeye çalışmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.41901
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 266-281
  • IO Kayıt No : 112004
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak