Merhaba Misafir

Arafta bir girişimci: Ahmet Midhat Efendi

PDF

Bu makalenin amacı, Ahmet Midhat Efendi’nin ne tür bir girişimci profili sergilediğini ortaya koymaktır. Bunun için Ahmet Midhat Efendi’nin girişimcilikle ilgili düşüncelerinin, romanlarındaki girişimci karakterlerin ve bizzat gerçekleştirdiği iktisadi girişimlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Ahmet Midhat Efendi’nin girişimciliğinin anlaşılabilmesi için kişisel niteliklerinin yanı sıra içinde yer aldığı Osmanlı iktisadi yapısı ve bu yapının 19. yy’daki dönüşümü de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma sonucunda Ahmet Midhat Efendi’nin hem geleneksel hem de kapitalist girişimci tipolojisine uymadığı, her iki tipolojiyle de temel niteliklerde ayrıştığı ortaya konulmuştur. Bu sebeple Ahmet Midhat Efendi’nin temsil ettiği girişimci tipinin “çevre girişimcisi (peripheral entrepreneur)” olarak tanımlanması tartışılmıştır. Ahmet Midhat Efendi’nin bu arafta tutumunun, farklı bir arayışın zımni bir ifadesi olarak okunabileceği üzerinde durulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.33630/ausbf.571646
  • Cilt : 75
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 409-436
  • IO Kayıt No : 111920
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi