Merhaba Misafir

Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Araştırma

PDF

Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de kurumsal ve akademik performansı yüksek farklı kamu üniversitelerinde çalışan 300 araştırma görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek ve yönetici etik davranışları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-0712
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 11188
  • Yayıncı : İSADER