Merhaba Misafir

Finansal performans ve hisse senedi getirisi ilişkisi: BİST Bankacılık Endeksi üzerine bir inceleme

PDF

İşletmelerin hisse senedi getirileri ve finansal performansları arasındaki ilişki yazında çokça yer almaktadır. Bu çalışmada, BİST Bankacılık Endeksi’nde faaliyet gösteren bankaların hisse senedi getirileri ile finansal performans arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden PROMETHEE yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmada 2017 yılı itibariyle işlem görmekte olan 12 bankanın 2015 – 2017 yılları arasındaki verilerinden yararlanılarak analiz yapılmıştır. Finansal performansı ölçmek için kullanılan, yazında genel olarak kabul edilen 15 finansal oran hesaplanarak incelemeye alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre finansal performans açısından en başarılı bankanın Akbank, ikinci olarak ise Garanti bankasının başarılı bir grafik çizdiği görülmüştür. Diğer bankaların finansal performans açısından istikrarlı olmadığı yıllara göre dalgalı bir grafik çizdiği ve hisse senedi getirisi ile finansal performans arasında da yıllar itibariyle anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 1047-1059
  • IO Kayıt No : 111317
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi