Merhaba Misafir

Schwarzt’ın sosyal değerler modelindeki bireysel değerlere göre tüketicilerin çevreye duyarlı tüketim davranışlarının İsimsel Lojistik Regresyon Analizi ile incelenmesi

PDF

Tüm dünyanın yaşadığı çevre sorunlarının anlaşılması ekolojik bir bakış açısı gerektirse de bu sorunların yaşanmasındaki insan etkisi dikkate alındığında, davranışlar üzerinde etkisi olan değer yapılarının incelenmesi gereklidir. Bu kapsamda, bu çalışmada, Schwartz Değerler Ölçeği” olarak bilinen ölçeğin ikinci ekseni olan bireysel değerler boyutundaki “Kendini Aşma” ve “Kendini geliştirme” değer öbekleri kapsamındaki değer yapılarının; Tasarruflu tüketim, Geri dönüşüme destek verme, Çevreci satın alma davranış eğilimi sınıflarındaki Çevreye duyarlı tüketim davranış eğilimlerine göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, “Evrenselcilik” , “İyilikseverlik”, “Güç”, “Başarı” ve “Hazcılık” değer yapılarının çevreci davranış tipleri üzerindeki etkisinin anlaşılması amacıyla ABD’deki bir üniversite öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmış 203 veriye İsimsel Lojistik Regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen model ile tasarruflu tüketim eğilimli bireylerde, çevreci satınalma eğilimli bireylere göre; evrenselcilik ve başarı değerlerinin negatif yönlü; iyilikseverlik değerinin ise pozitif ayrıştığı; geri dönüşüm desteği eğilimli bireyler ile tasarruflu tüketim eğilimli bireylerin ise bu değer yapıları açısından ayrışmadıkları anlaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 995-1009
  • IO Kayıt No : 111314
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi