Merhaba Misafir

Yöneticilerin kuantum liderlik algılarının incelenmesi üzerine nitel bir araştırma

PDF

Bu araştırmanın amacı, özel ve kamu sektöründe görev yapan üst düzey yöneticilerin kuantum liderlik algıları düzeylerini belirlemektir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcı yöneticilerin kuantum liderlik algılarının yüksek, olumlu yönde olduğu ve önemsedikleri görülmüştür. Katılımcıların cinsiyet ve çalıştıkları kurum türüne göre (özel-devlet) kuantum liderlik algıları benzer düzeydedir. Bununla birlikte mesleki kıdem arttıkça katılımcıların kuantum liderlik algılarının yükseldiği belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bulgularına göre katılımcıların “yönetim ve liderlik konusundaki eğitimlere yoğun katılım gösterdikleri görülmüştür. Bu kapsamda katılımcıların eğitimlere, liderlik eğitimi programlarına, gelişim programlarına, yöneticilik eğitimlerine, üniversite konferans ve seminerleri, şirket içi çalışmalar ve toplantılara kapsamındaki liderlik programlarına katıldıkları belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bulgularına göre, katılımcıların çok azının liderlik kavramını bilimsel ve teknik terminolojiye göre tanımladığı buna karşın çoğunun ise kısa anonim hale gelmiş özdeyişlerle kendi kişisel görüşlerine göre bir liderlik tanımlamasına sahip olduğu gözlenmiştir. Katılımcı görüşlerine göre yöneticilerin çalıştıkları kurumlarında, kaotik-belirsiz liderlik yaklaşımı yerine, belirsizlik durumlarında, iletişim odaklı ve sorun çözümüne yönelik kuantum liderlik yaklaşımının ön plana çıktığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları, özel ve kamu kurum yöneticilerinin kurumlarında kuantum liderlik davranışlarını olumlu yönde geliştirmeye yönelik beklentilerinin güçlü olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 916-926
  • IO Kayıt No : 111294
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi