Merhaba Misafir

Amerika’da Niğdeli Bir Şahsiyet (1884-1976): Nicolas P. Aghnides

PDF

Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı ve içerisinde barındırdığı gayrimüslim unsurları kendi vatandaşı olarak değerlendirmesi bilinen bir gerçektir. Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan gayrimüslimler bu topraklarda doğmuş, eğitim almış, çalışma hayatına başlamış, hatta bir kısmı devletin çeşitli kademelerinde önemli görevler almışlardır. Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan gayrimüslimler genellikle ilköğrenimlerini kendi mensup oldukları cemaatin okullarında tamamlamışlardır. Böylece kendi din ve dillerinin temel esaslarını öğrenebilmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan sonraki süreçte gayrimüslimlere dinini değiştirmeden devlet memuru hakkı getirmesiyle birlikte bu işlerde görev almak için Osmanlı Devleti’nin açmış olduğu okullarda da yükseköğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada Niğde gibi küçük bir Anadolu şehrinde doğup, yüksekokul için İstanbul’a gelen oradan da Osmanlı Devleti’nin açtığı bir sınav sonucu başarılı olarak yolu Amerika’ya düşen bir Rum olan Nicolas Aghnides’in biyografisi, Amerika yolculuğu ve ardında bıraktığı eserler Osmanlı ve Amerikan arşivleri kayıtlarında mevcut belgelerden de faydalanılarak incelenmiştir. Bu çalışma ile bir Osmanlı olan Aghnides’in hayatı hakkında bilgi edinirken bir yandan da onun üzerinden Osmanlının Müslüman olmayan bir Rum’u Amerika gibi bir ülkede ücretsiz eğitim alması konusundaki olumlu tavrı üzerinden 20. yüzyıl azınlık politikası hakkında da bilgi edinmek mümkün olabilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 1260-1267
  • IO Kayıt No : 111212
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi