Merhaba Misafir

Bilgi çağında yükseköğretim muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve öneriler

PDF

Dijitalleşme, sayısallaşma, yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi kavramların konuşulduğu günümüz bilgi çağının, eğitim öğretim alanındaki en temel sorunlara henüz çare olamadığı açıkça görülmektedir. Özellikle yükseköğretimde ana bilim dalları düzeyinde oluşturulan ve katma değer oluşturması beklenen müfredatlar, programlar ve ders içerikleri bilgi çağının gerisinde seyretmektedir. Öğrencilere analitik düşünme, muhakeme, sorunu tespit etme ve çözüm bulma gibi temel kazanımların verilmesi hususu halen ihmal edilmektedir. Bu yönüyle üniversitelerin etkin kaynak yönetimleri de sekteye uğramaktadır. Bu nedenle bilgi çağının sunduğu yenilikler ve fırsatlar geri planda kalmakta, yükseköğretim seviyesindeki eğitim öğretim, potansiyelden giderek uzaklaşarak vasat altı bir çizgide devam etmektedir. Bu çalışmada, muhasebe eğitimi kapsamında, katma değer oluşturacak bir eğitim öğretim modeli oluşturamama sorunu detaylı şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında kavramsal bir çerçeve ile birlikte çok kriterli bir analize de yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 1218-1226
  • IO Kayıt No : 111206
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi