Merhaba Misafir

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ispata yönelik görüşlerinin belirlenmesi: Kars örneklemi

PDF

Mevcut araştırma kapsamında ilköğretim matematik öğretmenliği 1-2-3 ve 4. sınıflarında eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin eğitimlerinin ispata yönelik görüşlerine bir katkısı olup olmadığı hakkında yorum yapabilme ve ispat yönteminin öğrencilerin gözünden yansımalarının ortaya konması bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşleri nelerdir? şeklindedir. Aaştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 143 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerine Matematiksel İspata Yönelik Görüş Ölçeği (MİYGÖ) uygulanmış olup, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel ispat yöntemleriyle ilgili görüşler ölçeği puanları arasında fark olmadığı ve öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşlerinin ortalamalarının boyutlar çerçevesinde “kararsızım” aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. . Öğretmen adaylarının Fayda ve Anlam boyutlarındaki maddeleri olumlu bir şekilde değerlendirdikleri, fakat Gereklilik, Özgüven, Problem Çözme ve İspat Arasındaki İlişki boyutlarında yer alan maddeleri negatif bir şekilde yorumladıkları görülmektedir. Tüm alt boyutların sayısal anlamda birbirini tamamlamadığı ve tüm alt boyutların anlamsal çerçevede de birbirini tamamlamadığı görülmektedir. Gereklilik, Fayda ve Anlam boyutlarının anlamlı, Özgüven ile Problem çözme ve ispat boyutlarının ise anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anlam ve Fayda boyutları göz önüne alındığında 1.sınıfta okuyan öğrencilerin lehine anlamlı bir farkın ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.706125
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1573-1582
  • IO Kayıt No : 110844
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi