Merhaba Misafir

YAP programlama öğretim modelinin öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerine etkisi

PDF

Bu çalışmada YAP öğretim modeli kullanılarak işlenen programlama derslerinin öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerisine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, Trabzon ilindeki bir ortaokulda 6. sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğrenci ile 9 hafta boyunca durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Bilgisayarca Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerinde anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Bu farkın ortaya çıkmasındaki etkenin Scratch aracı ile birlikte kullanılan YAP modeli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle programlama öğretimi sürecinde blok tabanlı görsel programlama araçları ile birlikte YAP modelinin kullanılması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3915
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1529-1540
  • IO Kayıt No : 110818
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi