Merhaba Misafir

Haydar Kazgan’ın ekonomi tarihi çalışmaları ışığında tarih ders kitaplarının incelenmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı cumhuriyet tarihinin önemli ekonomi tarihi profesörlerinden biri olan Haydar Kazgan’ın ekonomi tarihi kapsamında yaptığı çalışmalarında ortaya koyduğu görüşleri bağlamında ülkemizdeki mevcut lise tarih ders kitaplarının incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma deseni takip edilmiş olup, doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Verilerin analizinde ise içerik analizine başvurulmuştur. Bu çerçevede öncelikle Haydar Kazgan’ın mevcut çalışmaları incelenmiştir. Böylelikle yazarın ekonomi tarihi çalışmaları kapsamında yoğunlukla tartıştığı 8 adet tarihi olay ve kurum listelenmiştir. Bunlar “Kapitülasyonlar, Yeniçeri Ocağının Kaldırılması, Düyûn-ı Umûmiye, Osmanlı Bankası, 1877-78 OsmanlıRus Savaşı, Galata Bankerleri, Gedikler ve İç ve Dış Borçları”dır. Sonraki aşamada ise bu olayların lise tarih ders kitaplarında nasıl verildiği, olayların ekonomi ile ilişkisinin nasıl yansıtıldığı Haydar Kazgan’ın görüşleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve tartışılmıştır. Araştırmada elde edile bulgular, karşılaştırmalı olarak incelenen 8 olay ve kuruma ilişkin sunulan yorum, tespit, değerlendirme ve ilişkilendirmeler bağlamında, lise tarih ders kitapları ile Haydar Kazgan’ın ekonomi ve finans tarihi çalışmaları arasında önemli farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırma lise tarih ders kitaplarında ele alınan bu tarihi olay ve kurumların ekonomi disiplininin temel anlayışı çerçevesinde incelenmesinin bu konuların daha doğru ve bilimsel bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Araştırma ülkemizde halihazırda okutulan lise tarih ders kitaplarının okuyucuya tarih öğretimi amacıyla ekonomi eksenli bir bakış açısı sunma konusunda daha da geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.698494
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1487-1499
  • IO Kayıt No : 110815
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi