Merhaba Misafir

Hadi oynayalım: Okul öncesi çocukların otorite, kural ve kural ihlalini oyun bağlamında değerlendirmeleri

PDF

Bu çalışmanın amacı Sosyal Alan Kuramını (Turiel, 1983) kullanarak okul öncesi dönemdeki çocukların iki farklı oyun bağlamında otorite, kural ve kural ihlaline yönelik değerlendirme ve gerekçelerini incelemektir. Bu amaçla, 3 farklı sosyoekonomik düzeydeki okul öncesi kurumuna devam etmekte olan 5 yaş grubundan toplam 37 (21 kız, 16 oğlan) çocukla yarı yapılandırılmış klinik görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları Sosyal Alan Kuramıyla yapılan diğer çalışmaların bulgularıyla tutarlı olup çocukların ahlaki alanla sosyal-geleneksel alanı farklı değerlendirdiklerini göstermiştir. Ahlaki alan içerisinde tanımladıkları basketbol oyununda rakibi geçmek için vurmak kuralını otoritenin kaldırmasını olumsuz değerlendirmişler ve kuralın yokluğunda bile vurmanın yanlışlığını “başkasına zarar vermeme” ilkesine dayandırarak gerekçelendirmişlerdir. Bulgular Sosyal Alan Kuramı bağlamında erken çocuklukta sosyal gelişim ve oyun ilişkisine değinilerek tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.4066
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1429-1437
  • IO Kayıt No : 110782
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi