Merhaba Misafir

3D strateji öğretiminin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel stratejileri kazanmalarına etkisi

PDF

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin önemli bir çoğunluğu okuduğunu anlama ciddi güçlükler yaşamaktadır. Bu güçlüklerin temel nedenlerinden biri okuduğunu anlamada etkili olan bilişsel ve üstbilişsel becerilerdeki yetersizlikleridir. Bu araştırma, 3D (Okuma Öncesinde Düşün, Okuma Sırasında Düşün ve Okuma Sonrasında Düşün) stratejisinin, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel okuma stratejilerini kazanmalarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 6. sınıfa devam eden ve öğrenme güçlüğü tanısı almış üç öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nitel bir yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Uygulama süreci 3D stratejisi öğretimi için önkoşul becerileri geliştirme ve tartışma, model olma, rehberli uygulamalar ve bağımsız uygulamalar şeklinde sürdürülmüştür. Katılımcıların bilişsel ve üstbilişsel stratejileri kazanıp kazanamadıklarını belirlemek için öğretim öncesinde ve sonrasında, sesli düşünme ve yarı-yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak katılımcıların kazandıkları ve kullandıkları stratejiler ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda, 3D stratejisi öğretiminin, katılımcı öğrencilerin okuma öncesi, sırası ve sonrasında bilişsel ve üstbilişsel stratejileri kazanmalarında etkili olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, alanyazın ve uygulamalar açısından tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.4025
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1390-1406
  • IO Kayıt No : 110755
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi