Merhaba Misafir

Akademik Okuryazarlık Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Akademik okuryazarlık, bireyin bilginin farkında olarak ve bilgiyi kavrayarak hayatında kullanabilmesi, karşılaştığı problemlere bilimsel düşünme penceresinden bakabilmesi, çözüm üretebilmesi ve elde ettiği bilimsel bilgiyi etkili şekilde aktarabilmesidir. Bu yönüyle insanlığın gelişimine yön veren akademik okuryazarlık, bireyin sadece akademik hayatında etkili olan bir beceri değil insanın evrensel birikimi ve gelişimi adına tüm yaşamını çevreleyen bir beceridir. Araştırmada temel okuryazarlıktan multifonksiyonel okuryazarlığa doğru eğitimi gerçekleştirecek olan Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlıklarını ölçme adına güvenilir ve geçerli Akademik Okuryazarlık Ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. Bu kapsamda açımlayıcı faktör analizi için 446, test-tekrar test işlemi için 118, doğrulayıcı faktör analizi için 500 öğretmen adayından oluşan farklı örneklemler belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Akademik Okuryazarlık Ölçeği’nin üç faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır (X²=457.55, sd=226, RMSEA=.045, SRMR=.053, NFI=.91, NNFI=.95, CFI=.95, GFI=.92, AGFI=.91). Testtekrar test işlemi, Cronbach’s Alpha, Spearman Brown, Guttman Split-Half testleri uygulanmış ve güvenirlik değerleri .70’in üzerinde bulunmuştur. Böylece güvenilir ve geçerli bir Akademik Okuryazarlık Ölçeği elde edildiği söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.4008
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1366-1379
  • IO Kayıt No : 110745
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi