Merhaba Misafir

Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Araştırma ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Düzce ili Çilimli ilçesinde öğrenim gören 450 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin “genel konuşma kaygı” düzeyi düşük olarak saptanmıştır. Cinsiyeti kız olan, gelir düzeyi düşük olan, sınıf düzeyi daha düşük olan, ebeveyn eğitim seviyesi düşük olan, ayda okuduğu kitap sayısı az olan, ilkokulda daha fazla sayıda sınıf öğretmeni değiştiren, televizyon ve internette günlük daha fazla vakit geçiren ve kardeş sayısı daha fazla olan öğrencilerin konuşma kaygısının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3956
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1345-1356
  • IO Kayıt No : 110731
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi