Merhaba Misafir

Modellerle zenginleştirilmiş fen öğretiminin akademik başarı, kalıcılık ve tutum üzerine etkisi

PDF

Bu araştırmanın amacı; 6. sınıf fen bilimleri dersinde modellerle zenginleştirilmiş öğretimin öğrencilerin akademik başarısı, bilgilerin kalıcılığı ve fen bilimleri dersine karşı tutumları üzerine etkisini araştırmak ve uygulama hakkında öğrenci görüşlerini açığa çıkararak literatüre katkı sağlamaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Osmaniye İlinde, bir devlet ortaokulunda 6. sınıfta öğrenim gören 45 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası gruplara akademik başarı testi ve fen tutum ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Uygulamadan bir ay sonra, bilgilerin kalıcılığını belirlemek amacıyla akademik başarı testi gruplara tekrar uygulanmıştır. Uygulama sonrası deney grubunda bulunan öğrencilerin model yapımı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırmanın bulguları akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığı yönünden deney grubu lehine anlamlı fark olduğunu, fen tutumları yönünden anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Öğrencilerin uygulama hakkında görüşleri incelendiğinde ise genel olarak olumlu duygular ifade ettikleri tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3899
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1333-1344
  • IO Kayıt No : 110727
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi