Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının siber aylaklık davranışlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi

PDF

Bu araştırma bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının siber aylaklık puanlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının siber aylaklık puanlarının demografik özellikler (cinsiyet, bölüm), öğrenim gördükleri bölümden memnuniyetleri ve bölümü tercih sıralamaları ile internet kulanım davranışları (gün içinde internet kullanım sıklığı ve internet kullanma becerileri) açısından farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Akbulut, Dursun, Dönmez ve Şahin (2016) tarafından geliştirilen “Öğrenme Etkinlikleri Sırasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcılar 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 207 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adaylarının siber aylaklık toplam puanlarında cinsiyet ve bölümden memnuniyet değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, öğrenim görmekte oldukları bölüm, günlük internet kullanma süreleri ve internet kullanma becerileri açısından anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bunun yanısıra öğretmen adaylarının bölüm tercih sıralamaları ile siber aylaklık toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3898
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1321-1332
  • IO Kayıt No : 110719
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi