Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri (Denizli şehri örneği)

PDF

Bu araştırmada, Denizli ilindeki sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimi ile ilgili görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmış, 20 sosyal bilgiler öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Ortaya çıkan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin tarihi kültürel miras eğitimine ilgili oldukları görülmüştür. Tarihi kültürel miras eğitiminde görsel materyal eksikliği en çok karşılaşılan sorun olmuş ve bu konu için de en çok tercih edilen teknik gezi gözlem olmuştur. Öğretmeler tarafından tarihi kültürel miras eğitiminin Türkçe dersinde de verilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin Denizli’deki tarihi kültürel miras ögelerine karşı ilgisiz olmadıkları görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3866
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1307-1320
  • IO Kayıt No : 110712
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi