Merhaba Misafir

Türkiye’de müzik eğitimi ana bilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının alan içi çalışmalarına genel bir bakış

PDF

Bu çalışmada Türkiye‘ de müzik eğitimi alanında, öğretim elemanlarının yapmış olduğu akademik çalışmalar incelenmiştir. Tarih boyunca müzik eğitimi ile ilgili pek çok araştırma yapılmış, müzik eğitiminin tanımı, sınırları ve etkilendiği alanlar farklılık göstermiştir. Bu bağlamda müzik eğitimi alanında yapılan çalışmaların araştırma konuları, çalışma alanları ve kullanılan yöntemler zaman içinde değişiklik göstermiştir. Bu nedenle ülkemizde yapılan müzik eğitimi alanındaki akademik çalışmaların incelenmesi alanda bulunduğumuz yeri ve alandaki araştırma eğilimlerini belirlememizde önemli bilgiler sağlayacaktır. Çalışmanın amacı müzik eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların konularını inceleyerek bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Bu araştırma sonucunda, müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan 230 öğretim elemanının akademik çalışmalarına ulaşılmış, bu çalışmaların araştırma konuları, akademisyenlerin çaldıkları çalgılar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu araştırma, doktora ve sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ve yayımlamış oldukları tüm bilimsel çalışmaları ile sınırlı tutulmuştur. 2018 yılı itibariyle YÖK Akademik veri tabanında ve üniversitelerin web sayfalarında yapılan incelemeler sonucu Türkiye’de müzik eğitimi alanında 30 lisans programı bulunmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye’de müzik eğitimi anabilim dallarında yapılan akademik çalışmalarının tamamının 4681 adet olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde uluslararası yayınların daha fazla olduğu, yönetilen tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, demografik yapı incelendiğinde akademisyenlerin enstrümanlarının bağlama, flüt, gitar, kanun, keman, klarnet, kontrbas, piyano, ut, viyola, viyolonsel yanı sıra ses eğitimi (şan) şeklinde dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu dağılımda, bireysel çalgısı piyano olan öğretim elemanlarının sayısının diğer çalgılara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3809
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1268-1280
  • IO Kayıt No : 110692
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi