Merhaba Misafir

Verimlilik ve insan ilişkileri söylemleri arakesitinde eğitim yönetiminin bilgi temeli oluşumu: Chester Barnard ve etkileri

PDF

Bu araştırmanın amacı, eğitim yönetiminin bilgi temeli oluşumunda, bir yönetim bilimi temsilcisi olarak Chester Barnard’ın katkılarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda, öncelikle yönetimin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışını tetikleyen unsurlar ile eğitim yönetiminin bilgi temeli oluşumundaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından ise Chester Barnard’ın alanda ortaya koyduğu çalışmalar ve bu çalışmaların eğitim yönetimi alanına yansımaları incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, Chester Barnard’ın yaptığı kuramsal ve ampirik çalışmalar ile eğitim yönetiminde demokratikleşmenin entelektüel köklerinden birini oluşturduğu ve neoklasik döneme geçişte bir köprü görevi üstlendiğini göstermektedir. Ayrıca, Chester Barnard’ın Frederick Taylor’a ait bilimsel yönetim anlayışını ve Elton Mayo’nun insan ilişkileri yaklaşımını basit ve pragmatik bir şekilde birleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun özellikle eğitim örgütleri için daha uygulanabilir bir yönetim anlayışı ortaya koyduğu ve izleyen yıllarda hem teori hem de uygulama alanında eğitim yönetimini derin bir şekilde etkisi altına aldığı sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3709
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1209-1219
  • IO Kayıt No : 110617
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi