Merhaba Misafir

Erasmus+ hareketliliklerine katılan öğrencilerin yabancı dil başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Küreselleşen dünyada bireylerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir. Bu gereklilik toplumları bu yönde adımlar atmaya itmiş, Erasmus+ hareketlilikleri de bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başladığı günden bu yana pek çok insan, Avrupa değerlerini yaygınlaştırmak ve çok dilli eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Erasmus+ programının sağladığı fırsatlardan faydalanmıştır. Bu çalışmada, Erasmus+ hareketliliklerinden faydalanan Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 ve 20182019 akademik yılları arasında Karabük Üniversitesi’nden Erasmus+ hareketliliklerine katılan ve gönüllü olarak bu çalışmada yer alan 118 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacı tarafından hazırlana anket aracılığı ile çevrimiçi olarak toplanmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Erasmus+ hareketliliklerine katılmanın öğrencilerin yabancı dil başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca staj hareketliliğine katılan öğrencilerin yabancı dil başarılarının öğrenim hareketliliğine katılanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında yola çıkarak genel olarak bütün Erasmus+ hareketlilikleri, özellikle staj hareketliliği öğrenciler arasında yaygınlaştırılmak için teşvik edilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3665
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1190-1197
  • IO Kayıt No : 110612
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi