Merhaba Misafir

İnsan kaynakları yönetiminin iş güvenliği uygulamaları açısından okul güvenliği

PDF

Bu araştırmanın amacı okul güvenliği uygulamaları ve sorunlarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezi devlet okullarında çalışan 15 öğretmen ve 15 yönetici oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ve betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılar, okulların güvenli bir ortam olması için fiziksel alanların güvenli hale getirilmesi, nöbetçi öğretmen-öğrenci ve güvenlik görevlisi görevlendirilmesi vb. görüşler belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu okulların güvenli ve yaşanabilir bir ortam olması konusunda sorunlar yaşanmadığını, yapılanların yeterli olduğunu belirtirken, bir kısmı da sorunların üstesinden gelmek için bilgilendirme ve rehberlik toplantıları/konferansları yapma, görüşünü belirtmiştir. Bununla birlikte mevzuat ve yasalardaki eksiklik, yetki yetersizliği dile getirilen görüşler arasındadır. Sorunların çözümüne yönelik yapılan öneriler ise toplantı ve konferansların daha sık yapılması, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının artırılması, okul güvenlik görevlisi sayısının artırılması, diğer kurumlarla işbirliği, fiziksel yeterliliklerin artırılması, yetkilerin artırılması vb. şeklindedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3590
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1154-1167
  • IO Kayıt No : 110597
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi