Merhaba Misafir

Gazetelerin olumlu veya olumsuz içeriklerini, eleştirel medya okuryazarlığı anlayışıyla çözümleme

PDF

Bu çalışmanın amacı gazetelerdeki olumlu veya olumsuz içerikleri, eleştirel medya okuryazarlığı anlayışına göre çözümleyip tespit etmektir. Nitel temelli bir çalışmadır. Çalışmanın nesnesi, alandaki çalışmalar ve Güney Afrika Cumhuriyetinde İngilizce dilinde yayınlanan gazetelerdir. Çalışma konusu ise yüz yirmi çalışma nesnesi içinde, eğitim sistemini konu etmiş on sekiz gazete içeriğidir. Çalışma konuları: The Star, The Times, The Citizen, The Pretoria News, City Press, The NewAge ve Newspaper adlı gazetelerden alınmıştır. Veriler doküman analizi yöntemiyle derlenmiştir. Doküman analizi yöntemiyle elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle ve araştırmacının geliştirdiği formla çözümlenmiş ve bulgular elde edilmiştir. Elde edilen veriler, ihtiyaç duyulduğunda, alandaki çalışmalarla da desteklenerek betimlenmiştir. Bu betimlemelerle; gazetelerdeki medya mesajlarının, eleştirel medya okuryazarlığı anlayışına göre olumlu veya olumsuz olma durumu, tartışmalarla ortaya konmuştur. Çalışma sonuçlarına göre on sekiz çalışma konusunun, on üçü bilgilendirme yapan olumlu medya içeriği sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beş çalışma konusunun ise olumsuz medya içeriği sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olumsuz medya içeriğinin: tekrar, güçlü değerlere gönderme, slogan, yanlı, ırk ve sınıf ayrımını destekleme, nefret ve şiddet öğeli, yanlı, propaganda amaçlı ve manipüle edilmiş kavramlar etrafında toplandığı saptanmıştır. Çalışmada kullanılan yolun ve araştırmacının geliştirdiği formun, başka çalışmaların ve sınıf içi uygulamaların özgün şartlarına uyarlanarak kullanılması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3488
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1142-1153
  • IO Kayıt No : 110592
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi