Merhaba Misafir

Özel gereksinimli çocuklar için tasarlanan Elektronik Performans Destek Sisteminin kâğıt prototip kullanılabilirliği

PDF

Makalenin erken çocukluk aşamasında gelişim ile ilgili kritik dönemler fazladır. Bu nedenle özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimlerini desteklemek için çeşitli yollar arandığı bilinmektedir. Buradan hareketle erken çocukluk özel eğitiminde erken müdahaleyi desteklemek amacıyla 0-6 yaş arası çocukların gelişimlerini izleyip raporlamaya ve öğretmenlerin veya uygulayıcıların performanslarını desteklemeye yönelik bir Elektronik Performans Destek Sistemine (EPDS) gereksinim olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, geliştirilmesi planlanan EPDS’nin kullanılabilirlik çalışmalarından ilki olan kâğıt prototip kullanılabilirlik çalışması, süreç ve sonuçlarıyla paylaşılmıştır. Bilindiği gibi tasarım sürecinin başında, kâğıt prototiplerin hızlıca üretilmesi, kullanıcı deneyimlerinin göz önünde bulundurularak bir sistemde değiştirilmesi gereken yerlerin hızlı ve ucuz bir şekilde öğrenilmesine katkı sağlamaktadır. Öncelikle, EPDS’nin tasarlanabilmesi için sekiz kişi ile ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Kâğıt üzerinde tasarlanan EPDS’nin kullanılabilirlik çalışması için beşi özel eğitim kurumu çalışanı bir tanesi de uzman tasarımcıdan oluşan altı kişi ile çalışılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu, video ve ses kayıtları ile toplanmıştır. Toplanan veriler, görev tamamlama durumu temel alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda görevlerin uygulanması ve tamamlanması için yapılması gereken değişiklikler belirlenerek, öneriler ortaya konulmuştur. Alanyazında da belirtildiği gibi, sistemde, danışman/uzman sistem, öğretimsel sistem ve kişiselleştirilmiş araçlar önemli bileşenler olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile gerçek kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda, erken çocukluk özel eğitimine yönelik erken müdahale konusunda geliştirilmesi düşünülen sistemin tasarım aşamasının temeli oluşturulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3199
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1105-1123
  • IO Kayıt No : 110573
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi