Merhaba Misafir

4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri ve teknoloji kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 4-6 yaş aralığında olan 298 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği, Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri Anketi ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman’s Brown sıra farkları korelasyon katsayısı analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin çocukların teknolojinin kullanımına yönelik önerileri arasında düşük düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.697168
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 709-717
  • IO Kayıt No : 110437
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi