Merhaba Misafir

Yeni medyada temsili anlamlandırma

PDF

Stuart Hall’ın tanımlaması dahilinde bakıldığında temsil olgusu, gelişmeler sonucunda elde edilen bir sonuçtan daha ötede, söz konusu olayların ortaya çıkışında temel etken olarak nitelendirilmektedir. Bu temel etkenin daha iyi anlaşılabilmesi için etken dahilindeki öğelerin olay örgüsü içerisinde kendisine yer bulmaları önem arz etse de geleneksel medya anlayışında bu çok kolay olmamaktadır. Tek yönlü olan bu iletişim şekli, alıcı üzerinde negatif etki yaratmanın yanı sıra medyada temsil konusu üzerine yeni tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında medyada ele alınan olay ve olgularda kişilerin kendilerine yer bulmaları ve sunumların gerçekçi olması ayrı bir öneme sahiptir. Yeni medya zamanla kendi temsillerini oluşturmuştur. Bu temsillerin nelere dayandığı ve nasıl bir süreç izlediği araştırmalara konu edilmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle paralel olarak ortaya çıkan ve kısa sürede literatüre girip günlük hayatın bir parçası olan yeni medya, kendisine has temsillerle dünya kültürünü etkilemektedir ve kendisine ait bir jargon oluşturmaktadır. Geleneksel medyadan ve onun yarattığı temsillerden daha farklı bir anlam yaratmaktadır. Yeni medya, giderek artan kullanımıyla, insan yaşamının bir parçası olarak nitelendirilirken, daha etkin ve bilinçli kullanım konusundaki sorunları da beraberinde getirmiştir. Çalışmanın kuramsal altyapısı literatür taramasıyla yapılmış ve “içerik analizi” yöntemi dahilinde yeni medya ve temsil kavramlarının içeriği, yeni medyanın temsil üzerindeki rolünü ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi