Merhaba Misafir

Kürtaj yasası ile ilgili haberlerin ulusal basında çerçevelenmesi: Hürriyet, Evrensel ve Yeni Şafak örneği

PDF

İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Önceleri yalnızca kadınlara özgü bir bilgi olan kürtaj, modern tıbbın gelişmesiyle birlikte onun olanaklarıyla birleşmiştir. Bir bireyin yaşama hakkı, toplumsal normla, ahlak vb. açılardan bakıldığında kürtaj, yalnızca tıbbın konusu olmaktan çıkmış dinin, bilimin, ahlakın, hukukun ortak noktası haline gelmiştir. Türkiye’de kürtaj, 1983 Nüfus Kanunu ile yasal bir zemine oturtulmuştur. Ancak tartışmalı bir konu olması nedeniyle zaman zaman tartışılan kürtaj yasası düzenlemesi, 2012 yılında dönemin Başbakanı tarafından yeniden gündeme getirilmiş ve yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada, 25 Mayıs 2012’de 5. Uluslararası Parlamenterler Konferansı’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtaja ilişkin yaptığı açıklamaların ulusal basında nasıl yer aldığı üzerinde durulmaktadır. Çalışmada konuya ilişkin Hürriyet, Evrensel ve Yeni Şafak gazetelerinin internet portallarında 26 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan haberler Pan ve Kociski’nin (1993) çerçeveleme modeli temel alınarak çözümlenmiştir. Haber başlıklarında alıntının tercih edildiği haberlerde, en çok başvurulan retoriksel çerçeveleme araçları rakamsal veriler ile metafor kullanımıdır. Tematik yapı analizi neticesinde ise “Kürtaj cinayettir” ve “Kürtaj, nüfusun artırılmasına engeldir” şeklinde iki alt tema çıkarılabilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi