Merhaba Misafir

Aydın ili yerel basınına yönelik bir içerik analizi

PDF

Çalışma kapsamında, temel misyonu yerel şikâyetlerin tespit edilerek, yereldeki yetkili mercilere iletmek, vatandaşların demokratik hakları olan bilgi edinme hakkını sağlamak olan yerel gazetelerin, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelişim süreci incelenmiş, bununla birlikte Aydın ili özelinde yine Osmanlı İmparatorluğundan, Milli Mücadele dönemine, yeni Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından çok partili hayata geçiş döneminde dek yayın yapan gazeteler ve basın sektörü incelenmiş ve araştırma kapsamında da günümüzde yayın hayatına devam etmekte olan (Aydın merkezde) altı gazetenin ilk sayfalarında bulunan haberlerin konularının ne olduğu, ne tip haberlere yer verildiği, inceleme haberlerin olup-olmadığı, ulusal haberlere de yer verilip-verilmediği ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda da, 20 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasındaki on günlük dönemde gazetelerin ilk sayfaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi