Merhaba Misafir

Türkiye’de analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa geçişi ve izleyiciye olan etkileri

PDF

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler televizyonu da diğer kitle iletişim araçları kadar etkilemiştir. Televizyon yayıncılığında ortaya çıkan yeniliklerle beraber analog yayın teknikleri yerini etkileşim özelliği ile izleyiciye büyük bir özgürlük sağlayan sayısal yayın tekniklerine bırakmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın konusu televizyon yayınlarının sayısallaşma sürecidir. Bu çalışmada, televizyon yayıncılığındaki dönüşümün izleyiciye yansımalarını literatür taraması kullanarak açıklamak amaçlanmıştır. Ayrıca karasal sayısal televizyon yayıncılığı, sayısal kablo yayıncılığı, sayısal uydu yayıncılığı, web tv, IPTV gibi sayısal televizyon yayıncılığı ile ilgili kavramlar açıklanmıştır. Araştırma sonucunda, dijital televizyon teknolojilerinin bizi yeni kitle / tüketici popülasyonu ile tanıştırdığı görülmüştür. Bu yeni kitlenin, dijital teknolojinin etkileşim karakteristiğini kullanan aktif ve üretici bir konuma sahip olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi