Merhaba Misafir

Alzheimer hastalığının gelişiminde biyolojik ajanların olası etkileri

PDF

Amaç: Dünya çapında artan nüfusa bağlı olarak yaşlı nüfusun artması Alzheimer hastalığı (AH)’nin görülme sıklığının artmasına yol açmıştır. Son yıllarda, farklı demans türleri ve özellikle de AH konusundaki bilimsel araştırmalar hızlanmıştır. Hastalığın multi-genetik nedenlerle ortaya çıkabileceği bilinse de, birçok biyolojik ajana maruziyetin de AH’nin patofizyolojisinde rol oynayabileceği belirtilmektedir. Literatürde Herpes simplex virüs tip-1 (HSV-1), insan immünoyetmezlik virüsü 1 (HIV-1) ve Helicobacter pylori gibi enfeksiyon etkenlerinin ve vücutta endojen olarak bulunan prion proteinlerinin bu hastalığının gelişimine yol açabileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan, diyabet gibi hastalıkların da AH’nin gelişimini hızlandırabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu derlemede, AH’nin genel özelliklerinden bahsedilecek; bu hastalığın patofizyolojinde rol oynayabileceği bildirilen biyolojik ajanlardan ve bu konuda yapılmış çalışmalardan söz edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç ve Tartışma: AH’nin ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanı sıra, birçok biyolojik ajanın rolü olabileceği belirtilebilir. Bu konuda daha ileri düzeyde ve mekanistik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.33483/jfpau.523804
  • Cilt : 44
  • ISSN : 1015-3918
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 167-187
  • IO Kayıt No : 110146
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi