Merhaba Misafir

Kenevir ve sağlık alanında kullanımı

PDF

Amaç: Kenevir, binlerce yıldır özellikle liflerinden ve tohumları olmak üzere tüm kısımlarından çeşitli amaçlarla (yapı-tekstil malzemesi, kağıt, besin, insan ve hayvan sağlığında ilaç vb.) yararlanılan, ilk kültürü yapılan bitkilerdendir. 1930’lu yıllarda öforik amaçla kullanımının suistimal edilmesi ve ticari kaygılardan dolayı uzun yıllar yasaklı/kısıtlı bitki olarak kalan kenevir, yeni nesil kullanım alanları ve özellikle insan sağlığıyla ilgili etkilerinin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmasıyla son yıllarda tekrar ön plana çıkmıştır. Günümüzde pek çok ülke kenevirle ilgili yasaların güncellenmesiyle kenevirin hem endüstriyel hem de medikal etkilerinden faydalanmaya başlamıştır. Ülkemizde ise son yıllarda endüstriyel kenevir üretimi ve kullanımı ile ilgili birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, kenevirin botanik özellikleri, tarihçesi, fitokimyasal içeriği, terapötik kullanımları ve sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmalar derlenmiştir. Sonuç ve Tartışma: Kenevir bitkisinin botanik özellikleri, genel kullanım alanları ile birlikte geçmişten günümüze sağlık alanında kenevirden elde edilen kullanımda olan ilaçlardan örnekler verilerek fitokimyasal içeriği ve etkileri detaylı olarak verilmiştir. Kenevir tohumu yağı ve kökündeki aktif bileşenlere de değinilmiş, kenevirin terapötik kullanımı tartışılmıştır. Hem endüstriyel hem sağlık alanında kullanılan fakat üretimi ve kullanımı ülkemizde kısıtlı olan kenevir ile ilgili yasaların bilimsel destekli olarak yeniden gözden geçirilmesi ülke ekonomisi ve sağlık sektörü için oldukça önemli sonuçlar sağlayacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.33483/jfpau.559665
  • Cilt : 44
  • ISSN : 1015-3918
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 112-136
  • IO Kayıt No : 110144
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi