Merhaba Misafir

Nur Heykelleri, Tasavvufun Kelimesi, Burçlar Risalesi

PDF

İşrâkilik, Şeyhu’l İşrâk olarak da anılan Maktul Sühreverdî’nin kurduğu mistik ve teosofik felsefe olarak bilinir. Çeşitli kaynaklara göre Sühreverdî, Hicri 549 yılında İran’ın Sühreverd Kasabasında doğmuştur. İlk gençlik yıllarında Merâga’ya gitmiş ve orada Fahreddin er-Râzî’nin de hocası olan Mecdüddin el-Cîlî’den felsefe ve fıkıh usulü öğrenimi görmüştür. Ardından tahsilini sürdürmek amacıyla İsfahan’a geçen Sühreverdî’nin, İsfahan’daki tahsili esnasında İbn Sînâ geleneğini tamamıyla özümsediği anlaşılmaktadır. Daha sonra Anadolu’ya geçmiş Konya, Mardin ve Diyarbakır’da bir süre bulunmuştur

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 279-285
  • IO Kayıt No : 109431
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları