Merhaba Misafir

Banka çeşitlendirmesi, likidite ve karlılık ilişkisi: Panel eşbütünleşme analizi Türkiye örneği

PDF

Bu çalışmanın amacı, bankaların çeşitlendirme gücü, likidite ve karlılık değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu nedenle mevduat bankalarının 2003-2018 dönemi verileri kullanılarak, panel eşbütünleşme testleri ve panel dinamik en küçük kareler yönteminden yararlanılmıştır. Analizde, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 28 mevduat bankası yer almıştır. Panel eşbütünleşme sonuçlarına göre, faiz gelirini çeşitlendirme gücü (Diverrev), likidite ve karlılık değişkenleri arasında, uzun dönemli eşbütünleşik ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir sonuca göre, faiz dışı gelirin çeşitlendirme gücü (Divernon), likidite ve karlılık değişkenleri arasında uzun dönemli eşbütünleşik ilişki belirlenmiştir. Panel dinamik en küçük kareler sonuçlarına göre, likidite ve karlılık değişkenleri, faiz gelirinin çeşitlendirme gücünü her iki tahmincide de anlamlı olarak etkilemiştir. Fakat, faiz dışı gelirin çeşitlendirme gücünü her iki tahmincide de sadece likidite değişkeni anlamlı olarak etkilemiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 233-249
  • IO Kayıt No : 109429
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları