Merhaba Misafir

Eşraflıkta bir statü basamağı olarak “eğitim”

PDF

Bu çalışmanın amacı, eşrafın birbirini takip eden iki kuşağının eğitim düzeylerine bakmak ve eşrafın statü konumunu sağlamak ve sürdürmek için eğitim düzeyleri açısından yaşanan değişimleri incelemektir. Eşraf kavramı Türk toplumsal yapısı içerisinde etkili bir konumdur. Geçmişi eskiye dayanan bu kavram ile bir kentin ileri gelenleri sözü geçenleri ifade edilmektedir. Eşraf aileler bulundukları yöre halkı için örnek alınan, öykünülen bir durumdadır. Eşraf ailelerin içinde bulundukları statü konumları sahip oldukları sermaye birikimleri ile yakından ilgilidir. Sermaye birikimi ile söz edilen sadece ekonomik varlıkları değildir. Kültürel, toplumsal, sembolik sermaye açısından da eşraf ailelerin yüklü bir birikimleri vardır ve statü konumlarının devamı için bu birikimi korumaları hatta arttırmaları gerekmektedir. Özellikle kültürel sermaye açıcından birikim, eşrafın diğerleri ile kendini konumlamasında önemlidir. Kültürel sermayenin eğitim üzerinden şekillenen kuvvetli ayağı çalışmada eşrafın eğitim düzeyindeki artışı incelemeye itmiştir. Çalışmada eşraf için bir statü basamağı olarak ele alınan eğitim, özellikle birinci ve ikinci kuşak arasında farklılığın belirgin olmasından dolayı da önemlidir. İkinci kuşağın, birinci kuşağında etkisi ile eğitim düzeyi onu yetiştirenlere göre daha yüksektir. Çalışmada bu farktan yola çıkılarak eşrafın eğitimi statü konumunun oluşmasında nasıl ele aldığını incelemek amaçlanmaktadır. Bulgular eğitimin eşraf aileleri için statülerini inşa ederken önemli bir kriter olduğu hipotezimizi destekler niteliktedir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 147-158
  • IO Kayıt No : 109426
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları