Merhaba Misafir

19. yüzyılda Osmanlı donanmasına uzman denizciler yetiştirilmesi: Mütehassıslık

PDF

Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde donanma personelinin eksikliği ve yetersizliği fark edilerek bazı yenilikler ve reformlar yapılmıştır. Bu yeniliklere bağlı olarak savaş gemileri, torpidolar ve denizaltıların sayısı zamanla artmıştır. Yeni satın alınan savaş gemileri ve denizaltıların dikkatli bir şekilde kullanılabilmeleri için yeterli bilgi ve beceriye sahip denizcilere de ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, donanma personeli, yeni satın alınan zırhlı savaş gemileri ile denizaltıların silah, makine ve diğer özellikleri hakkında eğitim almaya başlamışlardır. Bir süre sonra bu eğitimin geliştirilmesi amacıyla savaşlar sırasında elde edilen tecrübeye bağlı olarak kurslar açılmıştır. Uzmanların bilgi ve becerilerini genişletmek amacıyla öğrenecekleri konular ve kurs programları önceden hazırlanarak Bahriye Nezaretine gönderilirdi. Kurs programları, donanma personelinin savaş gemilerinde kullanacakları alet, araç ve gereçlerdeki değişikliklere uygun bir şekilde açılmıştır. Bu kurs programlarına göre verilen eğitiminin herhangi birinde başarı kazananlar, başka bir kursa devam ederek mütehassıslık (uzmanlık) almışlardır. Mütehassısların yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri üzerine bir nizamname hazırlanarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Uzmanların kurslardaki başarılarına bağlı olarak rütbe ve kıdem zammı gibi mükâfatlar almaları sağlanmıştır. Böylece, donanmaya elverişli bilgi sahibi subaylar yetiştirilerek zırhlı, dretnot ve denizaltılar için personel ihtiyacı karşılanmaya başlamıştır. Ayrıca, tersanelerde ve donanmada gemilerin bakımlarında yabancı uzmanlara ihtiyaçta iyice azalmıştır. Aşağıda Osmanlı Donanması için uzmanların yetiştirilme süreçleri anlatılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 93-106
  • IO Kayıt No : 109423
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları