Merhaba Misafir

Osmanlı kroniklerine göre Şehzade Korkud’un Mısır macerası

PDF

II. Bayezid’in yaşlılığı ve sağlığının bozulması sebebiyle son yıllarında yaşanan otorite zayıflığı, padişah hayatta iken şehzadeler arasında taht mücadelelerine sebebiyet vermiştir. Devlet erkanının da taraf olduğu bu taht yarışında dedesi II. Mehmed’in vefatı üzerine babası merkeze gelinceye kadar ona vekalet etmesi sebebiyle kendisini bir adım önde gören Şehzade Korkud, bu avantajını kaybettiği ve taht yarışında geri plana itildiği düşüncesiyle 1509 yılında ansızın Mısır’a gitmiştir. Cem Sultan hadisesine benzetilen bu habersiz gidiş, muhtemelen merkez tarafından bir utanç meselesi olarak görüldüğü için dönem ve yakın dönem Osmanlı kroniklerinin büyük bir kısmının kronolojik anlatımında ya hiç yer almamış ya da farklı bir olayın anlatıldığı dizinde satır arası bilgi olarak verilmiştir. Şehzade Korkud’un Mısır macerası, hadiseye aynı bakış açısıyla bakmayan, bundan dolayı da gizleme gerekçesi duymayan uzak dönem Osmanlı kroniklerinde ise neden ve niçin olduğuna dair açıklamalarla kronolojik sırada zikredilmiş ancak niçinliği resmî teze uygun bir şekilde yumuşatılarak anlatılmıştır. Dönemin siyasî çekişmelerinden kaynaklanan kırgınlıklar, ilimle uğraşma ve hacca gitme isteği gibi olayın iç yüzünü yansıtmayan sebeplerle izah edilen bu izinsiz gidiş, görünürde Cem Sultan meselesinde olduğu gibi taht arzusundan kaynaklanmasa da arka planda bu düşüncenin izleri takip edilebilmektedir. Bu çalışmada Şehzade Korkud’un Mısır macerasının nasıllığı ve niçinliği dönem, yakın dönem ve uzak dönem Osmanlı kronikleri ışığında tahlil ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 67-91
  • IO Kayıt No : 109422
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları