Merhaba Misafir

Âdem’den önce adamlar var mıydı? Kitab-ı Mukaddes eleştirisi bağlamında Isaac La Peyrère’in ön-Âdemiler hipotezi

PDF

17. yüzyıl, Avrupa tarihinde “kuşkuculuk” çağı olarak da adlandırılır. 16. asırdan itibaren gerçekleşen coğrafi, tarihi ve bilimsel keşifler yepyeni ufuklar açmıştır. Rönesans döneminden itibaren bir taraftan felsefi düşüncenin gelişmesi diğer taraftan da Hıristiyan mezhepler arasındaki din savaşlarının düşünen zihinleri dini paradigmanın dışına itmesiyle birlikte rasyonel bakış açısı ağırlık kazanmıştır. Asırlar boyunca tarihsel, doğal veya beşeri hakikatler olarak Hıristiyanlığın kutsal kitap külliyatı ekseninde anlamlandırılan olgulara da kuşkuyla bakılmaya başlanmıştır. Fransız araştırmacı Isaac La Peyrère’in ön-Âdemiler hipotezi, o dönemdeki kuşkucu zihniyeti yansıtan önemli örneklerden biridir. La Peyrère’in Âdem’den önce insanların var olup olmadığını sorgulaması profan/beşeri bilginin Kitab-ı Mukaddes ile bağdaştırma gayretinin bir ürünüdür. La Peyrère’in Kitab-ı Mukaddes’in en başındaki kıssayı, insanın yeryüzündeki varlığına dair en temel kıssayı tartışma konusu yapmasıyla başlayan süreç, Eski Ahit kitaplarının otantikliği ve vahiy değeri meselesiyle devam etmiş, tarihsel İsa ve Yeni Ahit’in Tanrı kelamı olup olmadığı tartışmalarına kadar uzanmıştır. Sonuç itibariyle La Peyrère’in ön-Âdemiler hipotezi kabul görmemiş olsa da Kitab-ı Mukaddes’in güvenirliliği hakkında ciddi tereddütler uyandırarak Kitab-ı Mukaddes eleştirine öncülük etmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 35-65
  • IO Kayıt No : 109421
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları