Merhaba Misafir

‘Abbâs Mahmûd el - ‘Akkâd’ın güzellik anlayışı

PDF

Mısırlı ‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd gazeteci, şair ve edebiyat eleştirmeni kimliği ile 20.yy’ın önde gelen edebiyatçılarındandır. Onu çağdaşlarından farklı kılan özelliği ise yabancı dile hâkim oluşu sebebiyle başta felsefe olmak üzere psikoloji, sosyoloji, tarih ve edebiyat gibi pek çok alanda çok sayıda Batılı eseri okuyarak bu kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında Arap şiiri ve şiir eleştirisine dair yeni bir bakış açısı ortaya koymuş olmasıdır. Bu yeni yaklaşım eskinin geleneksel kalıpları üzerine inşa edilmiş klasik tarzdaki şiir anlayışına kıyasla daha özgür ve daha soyut ancak buna rağmen gerçek dünya ile de yakından ilişkilidir. ‘Akkâd’ın ortaya koyduğu bu yeni yaklaşım şiire yalnızca yapısal olarak değil içeriksel açıdan da birtakım değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerden biri de sanatın bütün dallarına konu olan ʻgüzel’ olgusunun yeniden inşasıdır. ‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd kendi ʻgüzellik’ anlayışını ortaya koymaya çalışırken antik dönemden modern döneme çok sayıda felsefecinin sanata, estetiğe ve güzelliğe dair görüşlerinden beslenmiştir. Bu çalışmada onun ʻgüzellik’e dair görüşleri ve şiirlerindeki ʻgüzel’ olgusu incelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2602-3520
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2547-9865
  • Sayfa Aralığı : 33-42
  • IO Kayıt No : 108860
  • Yayıncı : Bartın Üniversitesi