Merhaba Misafir

Beşeri sermaye teorisine eleştirel bakış: Ken Loach sineması ve Pierre Bourdieu sosyolojisi

PDF

Beşeri sermaye kuramı çerçevesinde kurgulanan yeni emek dinamiklerinin işaret ettiği bölüşüm haritasının bir “kazan-kazan oyununu” imlemediği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Neoliberal yönelim gölgesinde neşet eden iktisadi örgütlenmenin kadir olduğu tek şey bizleri sermayenin emek üzerindeki mutlak hâkimiyetini vazeden meşum bir "kazanan hepsini alır oyununa" mahkum etmektir.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 114
  • Sayfa Aralığı : 75-83
  • IO Kayıt No : 108681
  • Yayıncı : Efil Yayınevi