Merhaba Misafir

Neoklasik iktisada çoğulcu yaklaşmak

PDF

1929 krizi piyasa ekonomilerinde ve liberal düşüncede iki tartışmayı öne çıkartmıştır; ilki devletin rolü, ikincisi ise gelir dağılımıdır ve bu iki sorun, birbirinden bağımsız değildir.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 114
  • Sayfa Aralığı : 53-64
  • IO Kayıt No : 108679
  • Yayıncı : Efil Yayınevi