Merhaba Misafir

Tarih öğretiminde kavramların yeri ve önemi: Problemler ve öneriler

PDF

Bilimsel düşüncenin yerleşmesi ve gelişmesinde veya daha geniş anlamda, öğrenmenin istenilen düzeyde gerçekleşmesinde kavramların yeri ve önemi inkar edilemez. Bu yüzdendir ki, bütün bilimlerde o disipline has terminoloji teşekkül etmiştir. Tarih öğretiminde de istenilen başarının elde edilebilmesinde kavramların doğru kullanımı çok önemlidir. Vakıa bu iken, günümüz Türk tarih literatüründe, tarih yazımında ve öğretiminde “terminolojisi meselesi” ciddi bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiride, Türk tarih araştırmalarında ve ders kitaplarında, tarih terminolojisinin kullanımından kaynaklanan problemler, örnekler çerçevesinde analiz edilerek öneriler geliştirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33419/aamd.642309
  • Cilt : 35
  • ISSN : 1011-727X
  • Sayı : 100
  • Sayfa Aralığı : 309-324
  • IO Kayıt No : 108507
  • Yayıncı : Atatürk Araştırma Merkezi