Merhaba Misafir

Eski Doğu Akdeniz’de bir kralî liman “Al-Mina”

PDF

Hatay İli Asi Deltası ve Samandağ Körfezi yakınlarındaki sahil şeridinde MÖ 8. yüzyılda aktif olarak kullanıldığı düşünülen Al Mina Limanı 1936-1937 yılında gerçekleştirilen kazılar sonucunda özellikle arkeolojik envanter açısından değerlendirilebilmiştir. Yine bu coğrafyada gerçekleştirilen arkeolojik kazılar limanın Geç Tunç Çağı’nda da ticarî faaliyetlerde kullanıldığı iddiasını desteklemiştir. Buradan ele geçen arkeolojik bulgular arasında yer alan lüks tüketime özel mallar ve ithal eşyalardaki çeşitlilik Al Mina’nın limanlar arasında önemli bir ticaret ağının merkez istasyonu olabileceği yönünde yorumlanmıştır. Al Mina’nın lokalizasyon çalışmalarını olanaklı kılan kısıtlı filolojik kayıtlar, bölgenin Mitanni, Asur, Babil ve Pers egemenliğinin ardından Hellenistik Dönemde de işlevsel bir liman olarak kullanıldığını belgelemiştir. Bu çalışmada, Anadolu, Batı Anadolu kıyıları, Mısır, Doğu Akdeniz kent devletleri, Suriye ve kıta Yunanistan arasındaki ticarete ve ticaretle gelişen kültürel etkileşime tanıklık etmiş Al Mina Limanı’nın yazılı ve arkeolojik verilerle değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 185-201
  • IO Kayıt No : 108506
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi