Merhaba Misafir

Kayseri Müzesi’nden bir grup Kültepe tableti

PDF

Kayseri il sınırları içerisinde bulunan Kültepe’de 1948 yılından itibaren yürütülen kazılarda büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ait çivi yazılı tablet arşivleri ortaya çıkarılmıştır. Bu belgeler Anadolu’nun eskiçağ tarihi hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklardır. Bu tabletlerin büyük bir çoğunluğu ticari ve hukuki konularla ilgilidir. Metin türleri arasında en büyük grubu mektuplar oluştururken, hukuki tutanaklar, borç senetleri ve mal teslimatına ilişkin çeşitli kayıtlar da oldukça fazladır. Bu çalışmada; mahkeme kararıyla ve bağış yoluyla Kayseri Müzesi envanterine dâhil olmuş çeşitli konulardaki dört Eski Asurca metin tanıtılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 173-184
  • IO Kayıt No : 108505
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi