Merhaba Misafir

Eski Asurca metinlerde geçen bir meslek: Ašlāku

PDF

Eski Asurca metinler MÖ. 2. Binyılın ilk çeyreğinde Asurlu ve Suriyeli tüccarların Anadolu’daki ticari faaliyetlerine ışık tutar. Büyük kısmı Kültepe’de ele geçen söz konusu metinlerden; Asur’dan Anadolu’ya sevk edilen mallar arasında tekstilin önemli bir yeri olduğu, yaklaşık 50’den fazla ürünün (kumaş ve elbiseler) Anadolu’ya ihraç edildiği ve bu ürünlerin Anadolu pazarlarında oldukça rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu metinler, tekstilin çeşitliliğine ve pazara çıktıktan sonraki ticaretine dair detaylı bilgi içermelerine rağmen, tekstilin hammaddeden ürüne dönüşünceye kadar geçirdiği süreçler ile bu sektördeki iş kolları ve görevlilerin kimlerden oluştuğu hususunda yetersizdir. Çivi yazılı belgeler, Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, Anadolu’da ašlāku olarak ifade edilen bir meslek grubunun varlığına işaret etmektedir. Metinlerde çok fazla geçmeyen bu kelimenin tekstil sektörüyle ilgili olduğu düşünülmekte ve iş tanımıyla ilgili bazı yorumlar yapılmaktadır. Bu çalışmada, ašlāku’nun geçtiği metinler ele alınarak, konuyla ilgili bazı değerlendirmeler yapılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 135-144
  • IO Kayıt No : 108503
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi