Merhaba Misafir

Eski Mezopotamya’da cinsel iktidarsızlığı sağaltmak için yapılan büyü ritüelleri: ŠÀ.ZI.GA / Nīš Libbi

PDF

Cinsel iktidarsızlık, geçmişten bugüne insan zihnini meşgul eden bir mesele olmuştur. İnsanoğlunun, diğer tüm canlılar gibi üreme içgüdüsüne sahip oluşu ve hayatta kalma içgüdüsüne bağlı olarak, hastalıklardan ve varlığını tehdit eden diğer tüm olumsuzluklardan kurtulma arzusu, doğal olarak onu cinsel iktidarsızlığa karşı çare aramaya yöneltmiştir. Özellikle, eskiçağda yaşamış toplumların ataerkil aile yapısı ve söz konusu toplulukların siyasi, sosyal ve askeri mekanizmalarının bu anlayış üzerine inşa edildiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bir erkeğin böylesi bir sorunla karşı karşıya kalmasının, onda ne denli ağır bir travmaya neden olduğunu anlamak zor olmayacaktır. Buna bağlı olarak, karşılaştıkları neredeyse tüm sorunları büyü yoluyla çözmeye çalışan eskiçağ toplumları, erkeğe cinsel gücünü geri kazandırabilmek adına her türlü tıbbi/şifalı yöntemin yanı sıra çeşitli büyülü yöntemlere de başvurmuşlardır. Bu makalenin ana amacı, Eski Mezopotamya toplumlarında erkeklerin yaşadığı cinsel iktidarsızlık sorununu tedavi etmek için yapılan büyü ritüeli hakkında bilgi sunmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 123-133
  • IO Kayıt No : 108502
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi